Uutinen

Winda Energy rakennuttaa Kinnulaan ja Saarijärvelle yhteensä 13 tuulivoimalaa. Pääurakoitsijana toimii Keski-Suomen Betonirakenne Oy (KSBR) vastaten hankkeen kokonaistoteutuksesta. Infratiera toteuttaa puistojen kaapelointityöt, työt alkoivat lokakuun alussa ja kaapelireittiä on yhteensä noin 20 kilometriä.

Kyseisessä hankkeessa olemme kehittäneet asiakkaan kanssa toteutusmenetelmiä, joilla tuulipuiston kaapelointia on saatu tehostettua ja näin kaapelointitöiden läpimenoaikaa on saatu lyhennettyä merkittävästi perinteisiin menetelmiin verrattuna. Molempien puistojen kaapelointi valmistuu vielä ennen vuoden vaihdetta.

Infratieran tuoreimpana Projektipäällikkönä Ari Sipiläinen toteaa ”On loistavaa päästä toteuttamaan ensimmäistä omaa kaapelointiprojektia, jossa on hyödynnetty oppeja aikaisemmista hankkeista. Infratieran hankkeiden toteutus on nykyaikaista ja innovatiivista. On ollut hienoa havaita, että KSBR tukee tekemistämme läheisessä yhteistyössä.

Ennen projektin alkua pääsin hyödyntämään omaa osaamistani Infratieran toimintamallien kehittämiseen ja yhdessä muiden Infratieran ammattilaisten, kanssa olemme saaneet projektien toteutukseen innovatiivisia toimintamalleja. ”

Kinnula ja Saarijärvi ovat Infratieran uusimmat kaapelointihankkeet