Uutinen

Infratiera on solminut sopimuksen Keski-Suomen Betonirakenteen (KSBR Oy) kanssa Raahen ja Siikajoen kuntien alueella Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Mastokankaan tuulipuiston keskijännitekaapeloinnin toteutuksesta.

Sopimukseen sisältyy 30kV kaapelointia yhteensä 12 tuulivoimalalle. Tämä vastaa lähes 12 kilometriä maanalaista kaapelointia.

”Hankkeen erityispiirteenä on kaapeloinnin toteutus talvityönä. Näimme tämän mahdollisuutena kehittää työmenetelmiämme varmistaaksemme laadukkaan lopputuloksen”, toteaa projektipäällikkö Mika Luokkala.

Mastokankaan tuulivoimapuiston sähköverkon hankintasopimus allekirjoitettu