Palvelut

Infratiera Oy on suomalainen maanrakennus- ja verkonrakennusyhtiö, joka rakentaa tehokkaasti jakelu- ja siirtoverkkoa sekä muita infrarakentamisen projekteja

  • Kaapelointiprojektit
  • Muuntamot
  • Sähköasemat
  • Kompensointiprojektit

Infratieran perustajilla ja henkilöstöllä on pitkä kokemus maanrakennuksesta, verkonrakennuksesta ja tuulivoimaprojekteista.

Viime vuosina olemme olleet mukana asentamassa 350 km keskijännitekaapelia ja rakentaneet 63 tuulivoimalan nostoalueet ja tiestön.

Tavoitteemme on olla markkinoiden kustannustehokkain alihankkija verkonrakennusyhtiöille.

Maastosuunnittelu

Toteutus

Sähkötyöt

Käyttöönotto