Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty 7.9.2022 

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Infratiera Oy (2886769-3), myöhemmin Infratiera
Osoite: Unioninkatu 30, 00100 Helsinki
Sähköposti: info@infratiera.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Infratieran tietosuojakäytäntö.

 1. Rekisterivastaava

Nimi: toimitusjohtaja, Jyrki Riekki
Yhteystiedot: jyrki.riekki@infratiera.fi

 1. Rekisterin nimi

Infratieran henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja mahdollisesti esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Kerättyjä henkilötietoja hyödynnetään Infratieran viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeus etu käsitellä tietoja ja viestiä rekisterissä oleville yhteyshenkilöille.

Henkilötietoja Infratieran rekisteriin kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta tai muista samankaltaisista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, jotka rekisteriin tietonsa antanut on Infratieralle antanut
 • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
 • työnantajayritystä koskevat tiedot
 • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin
 • yhteystiedot, jotka julkisista lähteistä on ollut saatavilla
 • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä
 1. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Infratiera ei luovuta yhteyshenkilön tietoja kolmansille osapuolille ilman rekisterissä olijan hyväksyntää. Lukuunottammatta, viranomaisia. Viranomaisille Infratiera luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Infratieralla on oikeus käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta. Infratiera varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella Infratieran päätöksillä. Kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja vain Infratieran toimeksiannosta ja vain Infratieran tarpeisiin.

 1. Henkilötietojen siirto EU:n ja EFTA:n ulkopuolelle

Infratiera ei siirrä rekisteritietoja EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Infratieran rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään tarpeen mukaan sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 1. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Infratiera oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti ja/tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa hyödynnettävyyttä Infratieran markkinoinnissa, viestinnässä ja muussa, joka on toimeksiantojen tai työsuorittamisen ulkopuolella.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@infratiera.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

 1. Evästeet

Infratiera käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Henkilö hyväksyy tai hylkää evästeet tullessaan Infratieran sivustolle.

 1. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Infratiera pidättää oikeuden muutoksiin tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Infratiera päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa ja pitää verkkosivuillaan, www.infratiera.fi ajantasaisen tietosuojaselosteen esillä.