Uutinen

Infratiera solmi Alajärven tuulivoima hankkeeseen toistamiseen Keski-Suomen Betonirakenne Oy (KSBR) kanssa yrityksen historian suurimman kaapelointiurakan. Edellinen urakka toteutettiin Välikankaalla vuonna 2020.

Infratiera toteuttaa voimajohdot, sähköasemat ja nyt solmitun uuden sopimuksen myötä myös kaapelointityöt. Sopimukseen KSBR:n kanssa sisältyy lähes kymmenen kilometriä 110 kV ja 30 kV kaapelointia yhteensä 36 turbiinille. Toimituksen on määrä valmistua keväällä 2022.

”On ollut ilo seurata läheltä Infratieran kasvua ja kehittymistä. Molempien yritysten organisaatiot ovat työskennelleet kovasti kehittääkseen yhteisiä työmenetelmiä, saavuttaakseen tavoiteltua kilpailuetua markkinoilla. Infratiera on meille merkittävä yhteistyökumppani hankkeissa, joissa toimitukseemme sisältyy sähkörakentamista.”, toteaa KSBR:n toimitusjohtaja Tuomas Skantz.

”Kiitämme KSBR:ää luottamuksesta sähkörakentamisen osa-alueella, sekä yhteistyöstä Infratieran toimintojen kehittämiseen. Infratiera on panostanut omien prosessien toimivuuteen, keskittyen strategian mukaisesti vaativaan sähkörakentamiseen ja näin tuottaen merkityksellisen lisäarvon asiakkailleen.”, sanoo Infratieran toimitusjohtaja Jyrki Riekki.

”Infratieran henkilökunta on kasvanut haastavampien ja suurempien projektien myötä yrityksen mukana. Yrityksemme kiivas kasvu on ollut vaativaa, mutta vahva usko henkilökuntamme ammattitaitoon on mahdollistanut laajojen kokonaistoimitusten toteuttamisen. Olemme myös täydentäneet osaamistamme aktiivisilla rekrytoinneilla, jotka ovat tähdänneet kyvykkyytemme kasvattamiseen vaativan sähkörakentamisen osa-alueelle. Nämä rekrytoinnit jatkuvat myös tulevaisuudessa.”, Riekki jatkaa.  

Infratieran Alajärven hankekokonaisuus laajenee kaapelointiurakalla