Sähkövarastot

Uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkoenergia, ovat hyvin ilmastosta riippuvaisia sähkön tuotantomuotoja. Tuuli- ja aurinkoenergian haastavat sähköverkon vaatimuksia ja kasvattavat sähköverkon joustovaatimuksia. Sähköverkkoon saadaan sisäänrakennettua joustoa varastoimalla sähköä. Akkuvarastot mahdollistavat sähköverkoissa kysyntäjouston, reagoinnin sähköverkon kuormaan tuotannon ja kysynnän mukaan. Sähkön akkuvarastoa voidaan myös käyttää vakauttamaan sähköverkkoa jakeluhäiriön aikana.

Olemme tekemässä sähkövarastohankkeiden kokonaisuuksia sisältäen sähköasemat, verkkoliitynnät, kaapeloinnit ja maanrakennustyöt. Infratiera on kumppaninne kokonaisvaltaisen toimitussisällön tarjoajana. Tyypillisimmin olemme mukana rakentamassa sähkövarastoja uusiutuvan energian puistoihin.

Infratiera on mukana mahdollistamassa uusiutuvien energianlähteiden käytön kasvattamisen Suomessa.

Ota yhteyttä!
Jyrki Riekki
sähkövarastot
+358 50 334 1276
etunimi.sukunimi (at) infratiera.fi