Uutinen

Infratiera solmi Keski-Suomen Betonirakenteen (KSBR Oy) kanssa kaapelointiurakan kokonaistoimituksesta Pihtiputaan tuulivoimaprojektiin Keski-Suomeen. Sopimukseen sisältyy 30kV kaapelointia yhteensä 7 turbiinille. Tämä vastaa noin 6 kilometriä maanalaista kaapelointia. 

Toimituksen on määrä valmistua keväällä 2021.

Infratiera on aiemmin toteuttanut KSBR:lle useita kaapelointi- ja maanrakennushankkeita. Keski-Suomen Betonirakenteen erikoisalaa ovat paikalla valetut betonirakenteet mm. liike- ja julkisrakennuksiin, pysäköintihalleihin, teollisuuteen ja tuulivoimaloihin sekä rakennuspalvelut.

Pihtiputaan tuulipuiston hankintasopimus allekirjoitettu